Close

Autorijden

Als je met de auto rijdt, is het niet alleen belangrijk dat je in het bezit bent van een wettelijk verplicht rijbewijs, maar ook dat je rijgeschikt bent. Om je rijbewijs te kunnen halen als persoon met narcolepsie, heb je een rijgeschiktheidsattest nodig. “Rijgeschikt” zijn wil volgens de wet zeggen dat je over de vereiste lichamelijke en geestelijke geschiktheid beschikt om veilig aan het huidige verkeer deel te nemen.

Als je een lichamelijke beperking hebt, zoals narcolepsie, ben je verplicht om een rijgeschiktheidsattest te halen. Dit doe je bij het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing (CARA). Dit is een afdeling van het BIVV of Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Zij bepalen of iemand met een lichamelijke beperking veilig een voertuig kan besturen. De dienstverlening van CARA is volledig gratis.

Praktisch

Een aanmelding bij het CARA start met het invullen van een medische vragenlijst door jou en jouw arts (huisarts of specialist). Je kan de medische vragenlijst hier downloaden. Hou een kopie bij van deze vragenlijst om het jezelf gemakkelijker te maken.

De ingevulde vragenlijst stuur je naar volgend adres:
Vias institute, Haachtstesteenweg 1405, 1130 Brussel    

Nadat het CARA jouw vragenlijst ontvangen heeft, zal je een afspraak per post toegezonden krijgen binnen de 15 werkdagen.

Goed om te weten

  • Hou rekening met eventuele wachtlijsten dus doe minstens 4 maanden voordat jouw rijbewijs vervalt een nieuwe aanvraag bij CARA.
  • Heb je nog vragen? Je kan het CARA bereiken per telefoon 022 44 15 11 of per e-mail via cara@vias.be

Meer informatie