Close

Wat is idiopathische hypersomnie?

Idiopatische hypersomnie (ook wel idiopatische hypersomnolentie) is een slaapstoornis gekenmerkt door overmatige slaperigheid en het ongecontroleerd in slaap vallen doorheen de dag. Hierdoor komt de ziektelast grotendeels overheen met narcolepsie.

De nachtelijke slaap is van goede kwaliteit en lange duur (meer dan 10 uur), en dutjes zijn lang en niet-verfrissend. Wakker worden verloopt heel moeizaam met herhaaldelijk opnieuw inslaap vallen (slaapinertie). Dit kan enkele minuten tot uren duren, vaak gepaard met verwardheid, automatisch gedrag (iets doen zonder dit te herinneren) en moeite met spreken.

Er wordt er onderscheid gemaakt tussen idiopatische hypersomnie met lange slaaptijd, en zonder lange slaaptijd. Bij dit laatste is de slaapduur eerder normaal en ook het wakker worden verloopt minder moeizaam.

Andere symptomen die kunnen voorkomen zijn concentratie- en geheugenproblemen, slaapverlammingen, hypnagoge hallucinaties, problemen met de temperatuurregulatie (zich te warm of te koud voelen) en hoofdpijnen.

Meestal treden de eerste symptomen op bij jongeren en jongvolwassenen, al kan dit ook op vroegere of latere leeftijd gebeuren. Idiopatische hypersomnie is neurologisch van aard, maar de precieze oorzaak is niet gekend.

Sinds 2023 werden patiënten met idiopathische hypersomnie onderdeel van onze vereniging. Dit is een bewuste keuze die we gemaakt hebben omdat de symptomen van idiopathische hypersomnie gelijkaardig zijn aan die van narcolepsie overdag. De prevalentie van idiopathische hypersomnie nog lager is dan narcolepsie waardoor ze niet beschikken over een eigen patiëntenvereniging

Meer informatie over idiopathische hypersomnie, kan u lezen via Orphanet.