Close

Downloads

Via deze pagina kan u aan alle documenten die op deze website worden aangeboden.


Aanvraagformulier “Vlaamse Ondersteuningspremie”

Bij de VDAB kan je een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) aanvragen. Een VOP compenseert eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de beperking van een werknemer met zich mee kan brengen. Meer informatie hierover kan u lezen op onze blog.


Aanvraagformulier “Voorrangskaart voor een zitplaats”

Bij de NMBS kan je een kaart aanvragen die je voorrang geeft voor het innemen van een zitplaats. Deze kaart is bedoeld voor personen van wie de fysieke toestand het niet toelaat lange tijd recht te blijven staan om medische redenen. Meer informatie hierover kan u lezen op onze blog.


Huisartsenbrochure

Een volledig herziene editie van de informatiebrochure voor de huisarts over Narcolepsie. Deze is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie (NVN), de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).


Informatiebrochure voor leerkrachten

Voor een leerling met narcolepsie kan het volgen van de lessen op school een probleem zijn. De Nederlandse organisatie Ziezon is het landelijk netwerk van consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Op hun website kan je een informatiebrochure vinden voor leerkrachten. In deze brochure wordt narcolepsie uitgelegd en worden ook tips gegeven hoe je best omgaat met een leerling die narcolepsie heeft. Het kan nuttig zijn om deze brochure door te sturen naar de school en leerkrachten.


Medische rijgeschiktheidsvragenlijst CARA

Als je een lichamelijke beperking hebt, zoals narcolepsie, ben je verplicht om een rijgeschiktheidsattest te halen. Dit doe je bij het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigaanpassing (CARA). Een aanmelding bij het CARA start met het invullen van een medische vragenlijst door jou en jouw arts (huisarts of specialist). Alles over autorijden met narcolepsie, lees je op onze blog.