Close
Bednet

Bednet

Dankzij Bednet volgen leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen rechtstreeks en gratis les, samen met hun klasgenoten. Dit initiatief kan een oplossing bieden voor een kind met narcolepsie in het lager of secundair onderwijs.

Wat is Bednet?

Met synchroon internetonderwijs garandeert Bednet het recht op onderwijs voor langdurig zieke kinderen in Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en Brussel. De diensten zijn gratis en in overleg met de school, de ouders en met de zieke leerling.

Hoe aanvragen?

Nadat een aanvraag bij Bednet is binnengekomen wordt nagegaan of aan alle voorwaarden is voldaan om Bednet-ondersteuning te kunnen genieten.

Beantwoordt jouw kind aan onze ontvankelijkheidscriteria?

 • Het kind zit in het Nederlandstalig lager of secundair onderwijs
 • Het kind is langdurig of chronisch ziek
 • De school van het kind is erkend door de Vlaamse Gemeenschap
 • Het kind is administratief in orde (inschrijving, attest van wettelijke afwezigheid…)
 • Er wordt meer dan zes weken effectief gebruik voorzien

Dan komt jouw kind in aanmerking voor een aanvraag.

De aanvraag kan

 • door eender wie (de ouders, de school, het CLB, het ziekenhuis of de arts)
 • op eender welk moment
 • via het aanvraagformulier op de website van Bednet

Na 5 werkdagen neemt een consulent in jouw regio telefonisch contact met je op.

Wat zijn na de aanvraag de volgende stappen?

 1. Een introductie bij je thuis en op school door een consulent
 2. Speedtest en netwerkafspraken
 3. Levering en installatie van het computermateriaal
 4. Opstart bij je thuis en op school

Bednet vzw
Bondgenotenlaan 134 bus 4
3000 Leuven
info@bednet.be
Telefoon: 016 20 40 45
www.bednet.be

Klik hier voor de brochure van Bednet in PDF te downloaden.

Heeft u een concrete vraag over Bednet voor kinderen met narcolepsie? Dan kan u contact opnemen met ons via het contactformulier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *