Close
Bednet

Bednet

Dankzij Bednet volgen leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen rechtstreeks en gratis les, samen met hun klasgenoten. Dit initiatief kan een oplossing bieden voor een kind met narcolepsie in het lager of secundair onderwijs.

Wat is Bednet?

Met synchroon internetonderwijs garandeert Bednet het recht op onderwijs voor langdurig zieke kinderen in Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en Brussel. De diensten zijn gratis en in overleg met de school, de ouders en met de zieke leerling.

Hoe vraag je Bednet aan?

Nadat een aanvraag bij Bednet is binnengekomen wordt nagegaan of aan alle voorwaarden is voldaan om Bednet-ondersteuning te kunnen genieten. Als jouw kind voldoet aan onderstaande criteria, dan komt hij in aanmerking voor een aanvraag.

  • Het kind zit in het Nederlandstalig lager of secundair onderwijs
  • Het kind is langdurig of chronisch ziek
  • De school van het kind is erkend door de Vlaamse Gemeenschap
  • Het kind is administratief in orde (inschrijving, attest van wettelijke afwezigheid…)
  • Er wordt meer dan zes weken effectief gebruik voorzien

De aanvraag kan gedaan worden door eender wie (de ouders, de school, het CLB, het ziekenhuis of de arts), op eender welk moment via het aanvraagformulier op de website van Bednet. Na 5 werkdagen neemt een consulent in jouw regio telefonisch contact met je op. Hierna volgen:

  1. Een introductie bij je thuis en op school door een consulent
  2. Speedtest en netwerkafspraken
  3. Levering en installatie van het computermateriaal
  4. Opstart bij je thuis en op school

Bednet vzw, Bondgenotenlaan 134 bus 4, 3000 Leuven
E-mailadres: info@bednet.be
Telefoonnummer: 016 20 40 45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *