Close

Erkenning van de handicap

Procedure van erkenning

Om een erkenning van je handicap aan te vragen, een tegemoetkoming of een andere vorm van ondersteuning, vul je eerst een online vragenlijst in. Zo kan het FOD alle gegevens inzamelen die nodig zijn om een beslissing te kunnen nemen.

Aanvraag indienen

Dien zelf een aanvraag in op My Handicap door in te loggen met je elektronische identiteitskaart (eID) en pincode. Je kan een aanvraag indienen via het tabblad ‘Mijn dossier’.

Je krijgt meteen een overzicht van de producten (tegemoetkomingen of maatregelen) die je kan aanvragen. Als je op een product klikt, open je een aanvraagformulier.  Het is belangrijk om in dit formulier zoveel mogelijk concrete voorbeelden te geven van de impact van je handicap op je dagelijks leven. Vul dus zeker alle velden in. De aanvraag wordt elektronisch verstuurd naar de DG Personen met een handicap.

Geef zeker ook de naam van je behandelend arts op. De DG Personen met een handicap vraagt dan zelf de medische gegevens op bij de behandelend arts vermeld in de vragenlijst.

Hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? 

Neem dan contact op met je ziekenfonds, gemeente, OCMW, sociaal huis of de DG Personen met een handicap. Ontdek hier waar je in je buurt terecht kan om een aanvraag te doen

Neem zeker volgende informatie mee, zodat je aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

 • Naam en voornaam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.
 • Je eigen bankrekeningnummer (als je een tegemoetkoming aanvraagt).
 • De contactgegevens van iemand die je eventueel zal helpen bij de aanvraag.

Verwerking van je aanvraag

Nadat je de online vragenlijst hebt ingevuld, gaan ze na waar je recht op hebt. Indien nodig, vragen ze bijkomende financiële of administratieve informatie op bij andere instanties.

Ze vragen ook automatisch medische informatie op bij je arts of specialist om je handicap te kunnen evalueren. Je zal via de post formulieren krijgen die je door je arts of specialist kan laten invullen als hij/zij geen bericht van onze dienst zou gekregen hebben.

Het is aan te raden dat je zelf al contact opneemt met je behandelend arts als je een aanvraag hebt ingediend. Je arts weet zo dat hij/zij informatie naar onze dienst moet opsturen. Je arts kan je eventueel uitnodigen als hij/zij niet over voldoende informatie beschikt over je medische toestand.

In de meeste gevallen wordt je ook uitgenodigd voor een gesprek met een arts van de DG Personen met een handicap. 

Beslissing

Je zal per brief op de hoogte gebracht worden van onze beslissing. Hierin staat uitgelegd waar je wel of niet recht op hebt.

Het is mogelijk dat onze arts beslist om je handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat hij van mening is dat je medische situatie nog zal verbeteren. Dit is vaker het geval voor kinderen. Als je medische toestand stabiel is, dan zal hij beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

De tijd die nodig is om je aanvraag te behandelen, hangt af van het product dat je vraagt en de regio waar je woont. Raadpleeg de gemiddelde behandelingstermijnen (van de aanvraag tot de mededeling van de beslissing).

Evaluatie van de handicap

Hoe wordt jouw handicap beoordeeld?

Je kan bij de DG Personen met een handicap terecht voor een erkenning van je handicap. Wat houdt dit nu precies in? 

Voor kinderen tot 21 jaar zijn heel wat medische evaluaties voor de bijkomende kinderbijslag de bevoegdheid geworden van de regio’s. Je vindt meer informatie over de instantie waar je terechtkan op de pagina verhoogde kinderbijslag.

Deze info geldt enkel voor kinderen die in Brussel of Wallonië wonen. De evaluatie van de handicap voor kinderen die in Vlaanderen wonen, is vanaf 1 januari 2019 de bevoegdheid van Kind en Gezin en niet meer van de FOD Sociale Zekerheid. De verhoogde kinderbijslag heet in Vlaanderen bovendien “zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte” en maakt er deel uit van het Groeipakket. Meer info op de pagina “Verhoogde Kinderbijslag”.

Bij volwassenen vanaf 18 jaar die een attest erkenning van de handicap, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen, gaat men de impact van de handicap na op je mogelijkheden om dagelijkse activiteiten uit te voeren (je “zelfredzaamheid”). Hierbij kijken ze naar 6 domeinen:

 1. je verplaatsen
 2. eten bereiden en opeten
 3. je verzorgen en aankleden
 4. je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
 5. gevaar inschatten en vermijden
 6. contacten onderhouden met andere personen

Per criterium kan je maximum 3 punten krijgen:

 • 0 punten = geen moeilijkheden
 • 1 punt = weinig moeilijkheden
 • 2 punten = grote moeilijkheden
 • 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen

Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming gaan ze na wat de impact is van je handicap op je mogelijkheden om te gaan werken (je “verdienvermogen”). Voor de parkeerkaart voor personen met een handicap gaan ze na wat je moeilijkheden zijn op vlak van verplaatsingen.

Hoe verloopt de evaluatie van je handicap?

Je woont in Vlaanderen en wil een THAB aanvragen? Sinds 1 januari 2017 moet je dit doen via je zorgkas (gelinkt aan je ziekenfonds) of de Vlaamse Zorgkas. Je kan voor deze aanvraag dus NIET de vragenlijst op My Handicap gebruiken. Ontdek hier wat je precies moet doen en waar je terecht kan met je vragen. De erkenning van je handicap gebeurt wel nog door de FOD Sociale Zekerheid.

Nadat je je aanvraag hebt ingediend bij de zorgkas, krijgen ze hiervan een bericht. De FOD neemt contact op met je behandelend arts om de medische informatie in verband met je handicap op te vragen. Als deze informatie niet voldoende is om je handicap te evalueren, nodigt de FOD je uit op een medisch onderzoek. In dat geval zal je via je zorgkas of via de FOD Sociale Zekerheid een uitnodiging per brief ontvangen.

Je woont in Brussel, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap en wil een tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) aanvragen? Of je wilt een andere tegemoetkoming aanvragen, ongeacht je regio? Je dient je aanvraag in bij de FOD Sociale Zekerheid door een online vragenlijst in te vullen. Hierin peilen ze, naast administratieve informatie, ook naar informatie over de impact van je handicap op je dagelijkse activiteiten.

Nadat je je aanvraag hebt ingediend vragen ze automatisch informatie op bij je arts of specialist om in te schatten wat de gevolgen zijn van je handicap. Soms volstaat deze informatie, maar in de meeste gevallen nodigen we je nog uit voor een gesprek met een arts.

Verloop van het bezoek aan onze arts

Voorbereiding

 • Als de datum voor jou niet past, contacteer je onmiddellijk voor een nieuwe afspraak. Lees goed de uitnodiging voor de juiste datum, het juiste adres en om te weten of je nog bijkomende medische verslagen moet meebrengen.
 • Vergeet je oproepingsbrief en je identiteitskaart niet mee te brengen.

Verloop van het bezoek

De arts zal je eerst kort uitleggen hoe de evaluatie zal verlopen en je eventuele vragen beantwoorden. De arts gaat na wat de invloed van je handicap op je dagelijkse activiteiten of je mogelijkheid om te werken is. De arts stelt dus geen diagnose. Er wordt geen bloed afgenomen en er gebeuren geen specifieke onderzoeken zoals radiografieën, echografieën… Breng je iemand mee, dan mag deze persoon aanwezig zijn tijdens de medische evaluatie. 

Waar gaat de consultatie door?

De artsen consulteren in alle grote provinciesteden. In Vlaanderen is dit in Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge en Hasselt. Je kan ook vragen om thuis onderzocht te worden. Opgelet dit is enkel mogelijk als je je permanent niet kan verplaatsen, ook niet met behulp van iemand anders. Je moet dit kunnen aantonen met een medisch attest van je behandelende arts. 

Simulatie

Je kan zelf inschatten of je handicap eventueel erkend kan worden aan de hand van de simulatietool “zelfredzaamheid”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *