Close
Redelijke aanpassingen op school

Redelijke aanpassingen op school

Als een leerling een diagnose narcolepsie heeft, wordt er in samenspraak met de neuroloog maatregelen genomen op school. Leerling, ouders, school en CLB kunnen samen bekijken welke maatregelen aangewezen zijn. Dat kan ook inhouden dat men samen bespreekt wie op de hoogte moet zijn, wie aan die mensen vertelt dat de leerling narcolepsie heeft en wat dat betekent. Daarnaast bespreekt men welke maatregelen helpen om de activiteit en de participatie van de leerling zo goed mogelijk te houden. Er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de dutjes, toetsmomenten en andere redelijke aanpassingen die nodig blijken om het schoolgaan te kunnen vervolgen.

Dutjes

Er wordt bij narcolepsie heel sterk de nadruk gelegd op leefregels. Vaste dutjes op school en thuis zijn daarbij een van de belangrijkste aanpassingen. Er bestaat nog wel discussie over korte (< 30 minuten) en lange dutjes (30-60 minuten). De medische wereld adviseert korte dutjes, maar veel patiënten willen graag wat langer slapen (zeker in periodes dat ze zich niet helemaal goed voelen). Met de zorgbegeleider kan worden afgesproken op welke tijdstippen er dutjes gedaan moeten worden. Meestal kan het kind zelf een wekker meenemen om te zorgen dat het dutje stopt, maar vaak wordt ook de leerkracht of een medeleerling gevraagd om hierbij te helpen. Sommige kinderen doen de dutjes in een bed of op een bank in een aparte ruimte, maar sommigen vinden het fijner om in de klas te blijven en met hun hoofd op hun bureau, al dan niet met kussen, te slapen.

Toetsen plannen

Omdat de concentratie vaak een stuk beter is kort na een dutje is het raadzaam om toetsen aan het begin van de dag of net na een dutje te laten plaatsvinden, of een extra dutje in te lassen net voor een toets. Bij lange toetsen kan het nuttig zijn om halverwege een extra dutje te doen.

Omgaan met automatismen

Sommige leerlingen vertonen op bepaalde momenten automatisch gedrag zoals onzinnige aantekeningen maken, verkeerd opbergen van spullen, niet bij de les zijn. Verbetersleutels voor het bijwerken van de lessen of checklists bij het maken van de boekentas kunnen een hele efficiënte ondersteuning zijn. ADIBib kan ook oplossingen bieden. Kinderen met narcolepsie vallen tijdens het lezen makkelijk in slaap en dan kan de voorleessoftware van ADIBib helpen.

Concentratie verhogen

Het kan nuttig zijn om de verschillende taken iets vaker af te wisselen of korte pauzes tussendoor te houden. Ook even rondlopen kan helpen om de concentratie te verbeteren.

Aandacht voor motivatie

Klachten van (ernstige) vermoeidheid moeten onderscheiden worden van motivatieproblemen. Het kan lijken alsof de leerling niet gemotiveerd is, maar in wezen eigenlijk te moe is. Bespreek met de leerling regelmatig zijn/haar motivatie voor school.

Alertheid tijdens sport en uitstappen

Kinderen met narcolepsie mogen in principe alle sporten doen. Lichaamsbeweging zorgt er bij velen voor dat ze zich juist beter voelen. Voor sommige kinderen lukt het helaas niet om te sporten omdat ze te vermoeid zijn. Het kan bij ernstige kataplexie nodig zijn om gevaarlijke situaties, zoals hoge klimrekken, te vermijden totdat de kataplexie voldoende onder controle is. Bij zwemmen wordt 1-op-1 toezicht geadviseerd.

Deze tekst komt uit Caleidoscoop, een tijdschrift voor leerlingenbegeleiding en uitgegeven door het VCLB. Het volledige artikel kan je hier raadplegen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *