Close

Verstoorde nachtslaap

Vaak wordt ervan uitgegaan dat mensen met narcolepsie ‘s nachts goed slapen omdat ze overdag zo slaperig zijn. Maar ook een oppervlakkige en onrustige slaap met regelmatig wakker worden is een verschijnsel waar meer dan de helft van de mensen met narcolepsie last van heeft. Je wordt dan al na één of twee uur wakker en dit kan zich om de twee uur herhalen. Ook kunnen mensen met narcolepsie vaak langere tijd wakker liggen (één tot twee uur). Verder kan de slaap ‘s nachts worden verstoord door angstdromen en veel lichaamsbewegingen, zoals schoppen tijdens het slapen.

Verstoorde nachtslaap is een van de vijf hoofdsymptomen van narcolepsie, naast overmatige slaperigheid overdag, kataplexie, hypnagoge hallucinaties en slaapverlamming.