Close

Downloads

Via deze pagina kan u aan alle brochures die op deze website worden aangeboden.

Aanvraagformulier “Voorrangskaart voor een zitplaats”

Bij de NMBS kan je een kaart aanvragen die je voorrang geeft voor het innemen van een zitplaats. Deze kaart is bedoeld voor personen van wie de fysieke toestand het niet toelaat lange tijd recht te blijven staan om medische redenen. Meer informatie hierover kan u lezen op onze blog.

Download “Aanvraagformulier voorrangskaart voor zitplaats”


Huisartsenbrochure

Een volledig herziene editie van de informatiebrochure voor de huisarts over Narcolepsie. Deze is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie (NVN), de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Download “Huisartsenbrochure”