Close

Middelbaar onderwijs

Bednet

Kinderen met narcolepsie kunnen in het lager onderwijs gebruik maken van Bednet. Dankzij dit initatief volgen leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen les samen met hun klasgenoten. Deze service is gratis voor school én ouders. Via onze blog lees je hoe het werkt en hoe je Bednet kan aanvragen voor jouw kind.rechtstreeks en gratis les, samen met hun klasgenoten. Lees er alles over op onze blog.

Informatiebrochure voor leerkrachten

Voor een leerling met narcolepsie kan het volgen van de lessen op school een probleem zijn. De Nederlandse organisatie Ziezon maakte een informatiebrochure voor leerkrachten. In deze brochure wordt narcolepsie uitgelegd en worden ook tips gegeven hoe je best omgaat met een leerling die narcolepsie heeft. Het kan nuttig zijn om deze brochure door te sturen naar de school en leerkrachten. Op onze blog kan je deze brochure terugvinden.

Redelijke aanpassingen op school

Als een leerling een diagnose narcolepsie heeft, wordt er in samenspraak met de neuroloog maatregelen genomen op school. Leerling, ouders, school en CLB kunnen samen bekijken welke maatregelen aangewezen zijn. Er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de dutjes, toetsmomenten en andere redelijke aanpassingen die nodig blijken om het schoolgaan te kunnen vervolgen. Op onze blog vind je een lijst.

Zeepreventorium

Het Zeepreventorium is een medisch pediatrisch revalidatiecentrum voor jongeren tot 18 jaar met chronische aandoeningen: obesitas, mucoviscidose, diabetes, CVS… Ook kinderen met obesitas/narcolepsie kunnen revalideren in het Zeepreventorium, dit wanneer de diagnose vooraf is gesteld. Op onze blog vind je alle informatie.