Close
Verder studeren met Narcolepsie

Verder studeren met Narcolepsie

Narcolepsie maakt het minder eenvoudig om verder te studeren maar niet onmogelijk. Er bestaat de mogelijkheid om dit te doen op eigen maat. Of het nu gaat om HBO5, hogeschool of universiteit, op elke website kan je informatie vinden over studeren met een functiebeperking.

Om erkend te worden als student met functiebeperking, moet je een aanvraag indienen bij de school waar je gaat studeren. Dit verloopt altijd aan de hand van een attesteringsbundel die je moet laten invullen door je (behandelende) arts. Het is een officieel document van de Vlaamse Onderwijsraad.

Elke opleiding heeft zijn of haar zorgcoördinator. Deze persoon bespreekt samen met jou welke faciliteiten voor jou wenselijk zijn. Dit kan zowel gaan om faciliteiten omtrent het volgen van de lessen, als faciliteiten in de examenperiode.

Faciliteiten omtrent het volgen van de lessen

Als student met narcolepsie is deeltijds studeren een ideale oplossing. Een modelstudent neemt 60 studiepunten op per academiejaar. In plaats hiervan neem je er wat minder op. Misschien doe je er dan wat langer over maar er is voldoende tijd voor rust en je kan je volledig focussen op een beperkt aantal vakken.

Het kan handig zijn om al je docenten in te lichten dat er de mogelijkheid bestaat dat je in slaap valt. Je kan je zorgcoördinator vragen om een mail te sturen na al je docenten. Bij het begin van een nieuwe semester, kan je jezelf voorstellen bij alle docenten en dan weten ze ook meteen wie je bent.

Omdat het waarschijnlijk wel zal voorkomen dat je wel eens in slaap dommelt tijdens de lessen, zijn hier ook enkele oplossingen. Zo kan je toestemming krijgen voor geluidsopnames te maken in geval van concentratieverlies. Ook notities van medeleerlingen of docent in het mate van het mogelijke kunnen een enorme hulp zijn.

Examenfaciliteiten

Tijdens de examens heb je recht op examenspreiding. In de mate van het mogelijke kan men jouw examenrooster aanpassen. Mondelinge examens worden vaak over meerdere dagen gegeven. Via de zorgcoördinator of docent kan je jouw voorkeur doorgeven van dag of moment.

Bij schriftelijke examens heb je een vaste dag aan het einde van de examenperiode waar examens bijgemaakt kunnen worden als je afwezig was op de dag van het eigenlijke examen. Meestal door al een test te verplaatsen naar deze datum, komt er voldoende ruimte vrij om te rusten.

Omdat ook tijdens de examens de mogelijkheid bestaat dat je in kan dommelen, kan je extra tijd op je examen regelen indien je in slaap valt. De examenduurtijd wordt in dit geval met geslapen tijd verlengd.

Zoals je ziet, zijn er een heleboel faciliteiten waar je als student met functiebeperking gebruik van kan maken. Het betekent zeker niet omdat je een slaapaandoening hebt, dat het onmogelijk is om verder te studeren. Voor meer informatie mag je altijd contact opnemen met ons op de contact-pagina of via Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *